System Duo Jobs

System Administrator

Job Details

Job Description

Hey

  1. Do this
  2. Do that
  3. what now
  4. Hi bro

Application conditions

U zavisnosti od posla biće potrebni odgovarajući sertifikati, a koji tačno – saznajete u konsultaciji sa nama. Evidentno je da postoji velika potreba za radnicima sa znanjem i iskustvom nekog zanata i treba se pokazati u najboljem svetlu, a naš zadatak je da vam to olakšamo.

Share this job:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Latest Jobs